2011.

MEDJUNARODNI FESTIVAL,

Slovačka, Zlatni destilat Dunava, Komarno septembar 2011.
KRALJICA – zlatna medalja
OPSESIJA – zlatna medalja
MEDENA – zlatna medalja
NIRVANA – zlatna medalja
NOSTALGIJA – zlatna medalja
POVLENKA – zlatna medalja

KUĆA RAKIJE SRBIJE Zekin Salaš – novembar 2011.

KRALJICA      – zlatna medalja
NIRVANA      – zlatna medalja
Diploma za znak kvaliteta za sve proizvode

RAKIJA  FEST  Beograd – 11 decembar 2011. Uzorci „sa polica“ iz prodajnih objekata
KRALJICA      – zlatna medalja
OPSESIJA      – zlatna medalja
NIRVANA      – srebrna medalja
NOSTALGIJA   – bronzana  medalja
MEDENA       – bronzana medalja
POVLENKA   – bronzana medalja

NIKOLJDANSKI FESTIVAL, Senta, 17. Decembar 2011.

OPSESIJA      – zlatna medalja
NOSTALGIJA – zlatna  medalja
POVLENKA   – zlatna medalja
NIRVANA       – zlatna medalja + pehar za šampiona kvaliteta medju rakijama od kruške
KRALJICA      – bronzana medalja
MEDENA        – bronzana medalja