2016.

MEĐUNARODNI FESTIVAL RAKIJE -MAĐARSKA -OROŠHAZA -27.02.2016.
OPSESIJA – zlatna medalja
NIRVANA – zlatna medalja
NOSTALGIJA – srebrna medalja
MAGIJA – bronzana medalja