Kazani

Kazani

Današnji kazani vode poreklo od primitivnih mongolskih kazana koji su se zagrevali otvorenom vatrom. Prvi kazani, lampeci ili alambici kako se još zovu, na ovim prostorima pravljeni su od gline, a takozvani „srpski domaći kazani“ su još uvek negde u upotrebi u domaćinstvima koja se bave pečenjem rakije za sopstvene potrebe, izrađeni od bakra i obično zapremine od 75 do 150 litara. Dno im je od debelog bakarnog lima, a oblik podseća na zarubljenu kupu na čijem vrhu se nalazi kapak. Najčešće je nazidan na osnovu od cigle i ima otvor za loženje i ventilaciju. Uz njega ide kaca za prijem destilata, „tabarka“, iz koje se destilat uliva u manju posudu, koja služi za probanje. Većina domaćih kazana je, zbog praktičnosti, bila mobilna. U jednom kraju bude po nekoliko takvih koji se stavljaju na kolica i sele od mesta do mesta, po potrebi. Tako je pečenje rakije imalo i snažan društveni kontekst jer je omogućavalo druženje u kasnim jesenjim i zimskim mesecima.

Današnji kazani vode poreklo od primitivnih mongolskih kazana koji su se zagrevali otvorenom vatrom. Prvi kazani, lampeci ili alambici kako se još zovu, na ovim prostorima pravljeni su od gline, a takozvani „srpski domaći kazani“ su još uvek negde u upotrebi u domaćinstvima koja se bave pečenjem rakije za sopstvene potrebe, izrađeni od bakra i obično zapremine od 75 do 150 litara. Dno im je od debelog bakarnog lima, a oblik podseća na zarubljenu kupu na čijem vrhu se nalazi kapak. Najčešće je nazidan na osnovu od cigle i ima otvor za loženje i ventilaciju. Uz njega ide kaca za prijem destilata, „tabarka“, iz koje se destilat uliva u manju posudu, koja služi za probanje.

Većina domaćih kazana je, zbog praktičnosti, bila mobilna. U jednom kraju bude po nekoliko takvih koji se stavljaju na kolica i sele od mesta do mesta, po potrebi. Tako je pečenje rakije imalo i snažan društveni kontekst jer je omogućavalo druženje u kasnim jesenjim i zimskim mesecima.Tada su se seljani okupljali oko njega, grejali se, beskonačno isprobavali dobijene destilate i družili se uz šalu i pesmu. Zbog buke koju bi narod pravio tokom pravljenja rakije, kazane su nazivali i „veselim mašinama“. Tek nakon II Svetskog rata u Srbiji počinje masovnija proizvodnja rakija, i to pre svega modernizacijom kazana i kontinuiranom destilacijom. Iz ovakvih ili sličnih tipskih kazana koji već pripadaju istoriji, nastali su današnji savremeni kazani koji omogućavaju automatizaciju i industrijsku proizvodnju rakije ujednačenog, vrhunskog kvaliteta, kakve su i rakije Destilerije Zarić.

Comments are closed.